18 de setembre 2023

Primer el Vendrell presenta queixa formal davant l'Alcalde per incomplir les dates del ple ordinari

 

El Ple extraordinari del passat 23 de juny de 2023, va aprovar, per unanimitat, el següent acord arrel d'una proposta del Govern Municipal:
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual, celebrant-se el tercer dilluns de cada mes si no és festiu, a les 18 hores, excepte el mes d'agost en el que no se celebrarà, a excepció de quan sigui necessari.
 
Segon.- Facultar a l’alcaldia per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del ple, dintre del mateix període previst per la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacacional.
 
Es per tant, que aquest mes de setembre la data de celebració del ple ordinari hauria de ser el dia 18 de setembre de 2023.
 
La no convocatòria fins al dia d’avui 14 de setembre de 2023, estaria, per tant, incomplint l’acord del Ple Municipal.
 
Aquest Portaveu no ha rebut, a dia d’avui, cap mena de comunicació de que aquest ple ordinari s’hagués de posposar, ni la proposta d’un nou dia, ni les raons d’aquest aplaçament.
 
Vull recordar que el haver establert la periodicitat i el dia i l’hora de la celebració dels Plens ordinaris, garanteix als regidors el dret a participar en els assumptes públics, a més d’una garantia que els permet poder programar les seves activitats públiques i privades (sota la premissa d’aquest coneixement) i perjudica sens dubte el seu pla de treball, queden a expenses de variacions a darrera hora.
 
Però és que a més la indefensió és encara major, donat que no es convoca per la data que correspon sino que a més, no s’informa ni als regidors d’aquest canvi, ni la motivació per la que es fa, havent la possibilitat de convocar la junta de portaveus per tal de comunicar qualsevol incidència al respecte.
 
A més com estableix l’article 70 de la LBRL, el no compliment del calendari prefixat perjudica igualment al dret dels veïns a la seva assistència al no garantir aquest dret tal i com s’estableixen en la jurisprudència del Tribunals de Justícia. Encara que puguin haver raons, que a judici de l’Alcaldia aconsellin modificar la data de celebració, el fet de no complir amb el calendari fixat, constitueix, per si mateix una pertorbació al correcte funcionament de l’Ajuntament.
 
En definitiva, la no convocatòria del Ple Ordinari pel proper 18 de setembre de 2023, fa que no es garanteixi als regidors el dret a participar en els assumpltes públics ni els permet programar les seves activitats, queden a expenses, a la vegada perjudica el drets dels veïns a poder assistir a aquest ple, i pertorba el correcte funcionament de l’Ajuntament.
Es per això, que presento la meva queixa formal davant d’aquest fet, i demano que es faci compliment d’allò que va acordar el Ple en el dia i l’hora de la celebració dels Plens Ordinaris de la corporació.
Lluís Navarrete (Portaveu del Grup Municipal Primer el Vendrell)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada